امروز پنج شنبه ۲ مرداد(۵) ۱۳۹۳ شمسی ، 24 ژوئیه(7) 2014 میلادی
www.Tala20.com
آخرین قیمت طلا و ارز و اخبار برتر اقتصادی ایران.
ارز در بازار
بیشترین
کمترین
تغییر
قیمت
نام
سکه و طلا
بیشترین
کمترین
تغییر
قیمت
نام
نرح ارز در بانک مرکزی
تغییر
قیمت
نام
نرخ برابر ارز در بازار جهانی- نسبت به دلار
تغییر
نسبت
نام
نرخ ارز در بازار ایران
تغییر
قیمت
نام
------
محاسبه سود و زیان سرمایه گذاری
زمان سرمایه گذاری
میزان سرمایه گذاریریال
نوع سرمایه گذاری
سود و زیان ریال : 2,444,017 سود
محاسبه نرخ و وزن انواع واحد های طلا
زمان سرمایه گذاری
میزان سرمایه گذاریریال
نوع سرمایه گذاری
سود و زیان ریال : 2,444,017 سود
تبدبل انواع ارز
زمان سرمایه گذاری
میزان سرمایه گذاریریال
نوع سرمایه گذاری
سود و زیان ریال : 2,444,017 سود